Fam. Verschuren
    Melkveebedrijf de Kleine Meren

Aan de rand van natuurgebied De Vloeiweide vindt u ons melkveebedrijf de Kleine Meren. Het bedrijf ligt midden tussen de bossen. Dankzij de wandelpaden komen wandelaars hier volop aan hun trekken. Bij een bezoek aan ons bedrijf kunt u met eigen ogen zien dat landbouw en natuur heel goed samen kunnen gaan. We zijn echte koeienliefhebbers en de natuur dragen we een warm hart toe. Ons bedrijf telt 60 melkkoeien en 50 stuks jongvee. De melk wordt verwerkt door Campina Melkunie. In en rond de stallen treft u vrijwel zeker de boerenzwaluw en de huiszwaluw aan. Het is een prachtig gezicht als ze in de weilanden tussen de grazende koeien vliegen, op zoek naar insecten. In de poelen die we hebben aangelegd zitten padden en kikkers: een lust om te zien en te horen.

Dit is het startpunt en tevens het eindpunt van deze excursie.

Hellegatweg 31
4891 ST Rijsbergen
Tel. 076-5218358